Audit

Služby hodnotenia továrne vám môžu pomôcť identifikovať správneho dodávateľa pre vás, položiť priaznivý základ pre zaistenie konzistentnej kvality vašich produktov a pomôcť vám chrániť záujmy vašej značky. Pre majiteľov značiek a nadnárodných kupujúcich je obzvlášť dôležité vybrať dodávateľa, ktorý je porovnateľný s požiadavkami na vašu vlastnú značku. Dobrý dodávateľ vyžaduje schopnosť splniť požiadavky na vašu produkciu a kvalitu, ako aj schopnosť prevziať potrebnú sociálnu zodpovednosť v čoraz sofistikovanejšom sociálne zodpovednom prostredí.

EK získava kvalifikáciu a súvisiace informácie o dodávateľoch prostredníctvom kontroly na mieste a dokumentácie nových dodávateľov a hodnotí základné podmienky legitimity dodávateľov, organizačnú štruktúru, personálne zabezpečenie, stroje a zariadenia, výrobnú kapacitu a vnútornú kontrolu kvality, aby zabezpečila komplexné posúdenie dodávateľov, pokiaľ ide o bezpečnosť, kvalitu, správanie, výrobnú kapacitu a dodacie podmienky pred zadaním objednávky, aby sa zabezpečilo bežné správanie pri obstarávaní podniku.

Naše služby hodnotenia továrne zahŕňajú:
Technické posúdenie z výrobného závodu
Factory Environmental Assessment

Hodnotenie sociálnej zodpovednosti
Továrna kontrola výroby
Posúdenie bezpečnosti a stavby