Načítava sa S

Kontrola nakládky

Vyskytlo sa veľa problémov spojených s nakladaním kontajnerov vrátane výmeny produktov, zlého stohovania, čo malo za následok zvýšené náklady v dôsledku poškodenia produktov a ich kartónov.Okrem toho sa vždy zistí, že kontajnery majú poškodenie, plesne, netesnosti a hnijúce drevo, čo môže ovplyvniť integritu vašich produktov v čase dodania.

Profesionálna kontrola nakladania zmierni mnohé z týchto problémov, aby sa zabezpečil hladký priebeh prepravy bez prekvapení.Takáto kontrola sa vykonáva z viacerých dôvodov. 

Počiatočná kontrola kontajnera je dokončená pred naložením na podmienky, ako je vlhkosť, poškodenie, plesne a iné.Počas nakladania naši zamestnanci náhodne kontrolujú produkty, štítky, stav balenia a prepravné kartóny, aby potvrdili množstvá, štýly a iné, ktoré môžu byť potrebné.