Inšpekčné znalosti

 • Kontrola bežných nebezpečenstiev v detských hračkách

  Hračky sú známe tým, že sú „najbližšími spoločníkmi detí“. Väčšina ľudí však nevie, že niektoré hračky predstavujú bezpečnostné riziká, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť našich detí. Aké sú kľúčové výzvy v oblasti kvality výrobkov pri testovaní kvality detských hračiek? Ako ...
  Čítaj viac
 • Dôležitosť kontroly kvality výrobkov spoločnosti

  Dôležitosť kontrol kvality pre výrobky spoločnosti Výroba bez kontrol kvality je ako chôdza so zatvorenými očami, pretože nie je možné pochopiť stav výrobného procesu. To nevyhnutne povedie k vynechaniu požadovaného ...
  Čítaj viac
 • Kontroly kvality

  Inšpekčná služba, známa tiež ako kontrola treťou stranou alebo kontrola vývozu a dovozu, je činnosť, ktorou sa v mene klienta alebo kupujúceho na ich žiadosť v mene klienta alebo kupujúceho kontroluje a prijíma kvalita dodávok a ďalšie relevantné aspekty obchodnej zmluvy s cieľom che ...
  Čítaj viac
 • Inšpekčný štandard

  Chybné výrobky zistené počas inšpekcie sú rozdelené do troch kategórií: kritické, závažné a menšie chyby. Kritické chyby Odmietnutý výrobok je označený na základe ...
  Čítaj viac
 • Kontrola malých elektrických spotrebičov

  Nabíjačky podliehajú viacerým typom kontrol, ako je vzhľad, štruktúra, označovanie, hlavný výkon, bezpečnosť, prispôsobenie výkonu, elektromagnetická kompatibilita atď. Kontrola vzhľadu, štruktúry a označovania nabíjačky ...
  Čítaj viac
 • Informácie o kontrolách zahraničného obchodu

  Inšpekcie zahraničného obchodu sú osobám zapojeným do vývozu zahraničného obchodu viac ako známe. Majú veľkú hodnotu, a preto sa uplatňujú ako dôležitá súčasť procesu zahraničného obchodu. Na čo by sme si teda mali dať pozor pri konkrétnej implementácii inšpekcie zahraničného obchodu? Tu si ...
  Čítaj viac
 • Kontrola textilu

  Príprava na inšpekciu 1.1. Po vydaní listu s obchodnými rokovaniami sa oboznámte s časom/priebehom výroby a prideľte dátum a čas kontroly. 1.2. Zoznámte sa včas s ...
  Čítaj viac
 • Kontrola ventilov

  Rozsah kontroly Ak nie sú v objednávkovej zmluve uvedené ďalšie položky, kontrola kupujúceho by mala byť obmedzená na nasledovné: a) V súlade s ustanoveniami objednávkovej zmluvy použite ...
  Čítaj viac